แผนที่ : 

FACTORY1: 71/10 BangKruay-Sainoi Rd., Sainoi District, Nonthaburi 11150
FACTORY2: 52/1 Moo 8 , Sainoi-ladbualuang Rd., Sainoi District, Nonthaburi 11150
TEL : (66 2)1598318, (66 8)16460844, (66 8)40074141, 7223211-4 / FAX (66 2)1598319

โรงงาน 1 เลขที่ 71/10  ถนน บางกรวย-ไทรน้อย อำเภอไทยน้อย จังหวัด นนทบุรี 11150
โรงงาน 2 เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 8 ถนน ไทยน้อย – ลาดบัวหลวง อำเภอไทยน้อย จังหวัด นนทบุรี 11150 
โทรศัพท์ : (66 2)1598318, (66 8)16460844, (66 8)40074141, 7223211-4  / โทรสาร (66 2)1598319

E-mail : sales@hexonengineering.com , chaichet@hexonengineering.com, hexon2012@gmail.com
www.hexonengineering.com 
Line : @hxu8959h

*วันและเวลาทำงาน :  จันทร์- เสาร์ : เวลา 8.00-17.00
Visitors: 9,261